Kundservice och kundbemötande i världsklass

Inlagd: 26 januari, 2013 av Peroca

Kundservice och kundbemötande i världsklass – Hjartum.se Utmärkt kundservice och kundbemötande i världsklass är den process genom vilken din organisation levererar sina tjänster eller produkter på ett sätt som gör det möjligt för kunden att komma åt dem på det mest effektiva, rättvisa, kostnadseffektiva, och mänskligt tillfredsställande och lustfyllt sätt som är möjligt. Här är [...]

Utvecklande ledarskapsutbildning

Inlagd: 19 januari, 2013 av Peroca

Ledarskapsutbildning med utvecklingssamtal Ofta ses ett utvecklingssamtal bara som en plikt som man är tvungen att genomföra, snarare än något att se fram emot. Genom en ledarskapsutbildning med fokus just på utvecklingssamtal får man nya perspektiv och metoder, och då kan denna plikt utvecklas till något mycket positivt för båda parter. Det är viktigt att [...]

Argumentation vid förhandling

Inlagd: 16 januari, 2013 av Peroca

Argumentation som ger bra förhandlingsteknik Oavsett om man förhandlar med kunder eller leverantörer behöver man lära sig att analysera och bedöma motpartens taktik och argumentation, men detta kan man endast i begränsad utsträckning göra i förväg. Improvisationsförmåga är alltså av stor betydelse, och på en kurs i förhandlingsteknik får man lära sig vilka verktyg man har [...]

Ledarskapsutbildning ger kompetens

Inlagd: 4 januari, 2013 av Peroca

Ledarskapsutbildning som stärker din kompetens Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb, enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel, men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad, kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. En ledarskapsutbildning stärker din [...]

Nybliven chef – förhandlingsteknik

Inlagd: 1 januari, 2013 av Peroca

Nybliven chef bör lära sig förhandlingsteknik Det finns många olika typer av förhandlingssituationer som man kan hamna i som nybliven chef, och hur man hanterar dessa är av avgörande betydelse för att man ska göra ett gott intryck och väcka förtroende hos sina medarbetare. En kurs i förhandlingsteknik ger användbar kunskap och höjer kompetensen betydligt. [...]