Chefsutbildning i förhandlingsteknik

Inlagd: 27 februari, 2013 av Peroca

Att lyckas i förhandling är viktigt Det finns inget standardrecept för att lyckas i förhandlingar, eftersom varje förhandlingssituation är unik. Den skapas i nuet, genom den dynamik som uppstår när de olika parterna möts, beroende på vilka positioner man har rent objektivt men även personkemi, strategi och taktik och själva samspelet. Man måste alltså kunna [...]

Chefsutbildning i förhandlingsteknik

Inlagd: 19 februari, 2013 av Peroca

Förhandlingsteknik – en chefsutbildning Att känna till metodiken för förhandlingsteknik är en av grunderna för dig som chef och detta ingår ofta som en del i en chefsutbildning. Att kunna träffa affärsmässigt fördelaktiga överenskommelser är nödvändigt för att driva en verksamhet framåt. Förhandlingar genomförs hela tiden, på många olika nivåer. Det kan vara med din [...]

Kommunikation är ledarskap

Inlagd: 8 februari, 2013 av Peroca

Kommunikativt ledarskap leder till bättre samarbete En av grundstenarna i kommunikativt ledarskap är att befrämja samarbete. Ett öppet klimat baserat på en positiv dialog och kommunikation är oftast mer produktivt än ett där var och en sköter sitt och fokuserar på konkurrens. Det finns gott om exempel på företag och organisationer som har fått stor [...]